Tony Garnier, 1869-1948 PDF

Het Nieuwe Bouwen is een verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen en radicale tony Garnier, 1869-1948 PDF in de architectuur in de periode van 1915 tot circa 1960. De term « Nieuwe Bouwen » is ontstaan in de jaren twintig en wordt gebruikt voor de moderne architectuur die zich in deze periode in Duitsland, Nederland en Frankrijk tot een belangrijke stroming ontwikkelde. De architecten van het Nieuwe Bouwen verwierpen nationale en regionale tradities, en pronken en de schijn ophouden. Ze streefden naar een nieuwe, zuivere vormentaal gebaseerd op eenvoudige, onversierde, volumes.


Zuivere stereometrische vormen vrij in de ruimte geplaatst. De ontwikkeling van het nieuwe bouwen verliep niet in één lijn van de aanzet, de Fagusfabriek, naar het hoogtepunt, het Bauhausgebouw in Dessau. De functiescheiding in de stedenbouwkunde was rond 1920 een reactie op de erbarmelijke woonsituatie van veel mensen rond het einde van de negentiende eeuw. Garnier was een heel bevlogen ontwerper die met geavanceerde technische ideeën streefde naar sociaal-utopische vormen van samen leven. In 1917 werd de kiem gelegd voor de opdracht van de stad Lyon aan Garnier om een hele woonwijk te bouwen, de ‘wijk van de Verenigde Staten’.

Functiegescheiden bouwen is volgens Alexander voor ontwerpers gemakkelijker. Maar terwijl het inmiddels al diverse malen is afgezworen, blijkt de praktijk toch weerbarstiger. Ook Bijdendijk, Amsterdams corporatiedirecteur, toonde zich in februari 2007 in Buitenhof tv en in enkele boeken zeer kritisch over de functiescheiding. Abrahamse en Noyon onderzochten uitgebreid hoe het mogelijk is dat de oude Amsterdamse binnenstad al eeuwenlang goed functioneert en allerlei maatschappelijke veranderingen uitstekend aan kan, terwijl het in de naoorlogse uitbreidingen zo mis kon gaan.

This entry was posted in Informatique et Internet. Bookmark the permalink.