Musée Toulouse-Lautrec d’Albi PDF

24 listopada 1864 w Albi, zm. Pochodził z rodziny o arystokratycznych korzeniach, która utraciła większość ze swojego prestiżu. Urodził się jako pierworodny syn hrabiego Alphonse’a i hrabiny Adèle musée Toulouse-Lautrec d’Albi PDF Toulouse-Lautrec. Jego brat, urodzony 28 sierpnia 1867 zmarł rok później.


This entry was posted in Religions et Spiritualités. Bookmark the permalink.